Stockholm
+46 (0) 70-090 06 18
info@gabstru.se

Byggnadskonstruktion
Projektering

Program- & Systemhandling, Förfrågningsunderlag, Bygghandling, Relationshandling

Konstruktionsritningar

Vi projekterar hela husbyggnationer inom ny, om- och tillbyggnad

Beräkningar

Vi är specialister på att dimensionera och analysera. Allt ifrån ett bärverk och dess komponenter till en hel byggnad.

Utredningar

Vi hjälper våra kunder med olika typer av skadeutredningar. Orsakat av olyckshändelser eller misstänkta byggfel

Konsultering

Vi hjälper våra kunder med frågor inom byggnadskonstruktion och byggteknik

OM OSS

Vi på Gabstru AB

Vi arbetar dagligen med projektering av ny, om- och tillbyggnadsprojekt. I vår projektering lägger vi stor vikt vid att förebygga många framtida problem som kan uppstå i bygg- och förvaltningsskedet. Vi Lägger även stor vikt vid att hålla nere köldbryggor och andra klimatpåverkande byggdelar, där BBR ställer högre krav på energibesparing. Våra kunder uppskattar och lägger oftast märke till att det är produktionsvänliga ritningar som levereras.

På Gabstru AB har vi personal med lång erfarenhet av att ta på sig helhetsåtagande för projekteringsuppdrag, allt från flerbostadshus till stora komplexa byggnader tilltalar oss. Vi har för vana att komma in tidigt i projekteringen för att förstå kundens önskemål, samt påvisa möjligheter och begränsningar i tilltänkta konstruktioner. Vi har under åren skapat oss ett brett nätverk med entreprenörer, projektörer och materialleverantörer för att kunna säkerställa att det vi ritat ligger inom ramen för vår kunds kalkyl, verksamhetskrav, BBR och andra gällande regelverk. I vår projektering nyttjar vi främst: AutoCAD, Revit Structure, FEM-design, Mathcad mfl. Kontakta oss gärna för framtida projekt så hjälper vi er att nå dit i tid och inom ramen för er investeringskalkyl.

Vi är certifierade stålbyggnadskonstruktörer enligt Nordcert och SBI

KONTAKTA OSS

Projekt

Vi hjälper dig som privatperson och företagare inom husbyggnadsområden. Vi kan projektera allt ifrån villor, flerbostadshus till stora komplexa byggnader.

För privatpersoner

För dig som privatkund kan vi hjälpa med att ta fram konstruktionsritningar (Bygghandling) för ny-, om- och tillbyggnation.

Vi på Gabstru AB har ett brett kontaktnät och en stark vilja att hjälpa våra kunder med att söka ett bygglov, ta fram konstruktionsritningar inför ett tekniskt samråd till att knyta kontakt med erfarna entreprenörer som genomför hela produktionen. På Gabstru AB är vi måna om att du som privatkund inte alltid förstår byggprocessen eller de byggtekniska delarna, och därför är vi på Gabstru AB redo att hjälpa och stötta dig genom hela processen.

För företag

För dig som företagskund kan vi hjälpa med att ta fram konstruktionsritningar för ny-, om- och tillbyggnation. Vi arbetar i olika skeden som Program- och Systemhandling, Förfrågningsunderlag, Bygg- och Relationshandling.

Vi använder oss av branschens populäraste 3D program för att ta fram konstruktionsmodeller och ritningar. På Gabstru AB är vi specialister på beräkningar och analyser för hela byggnader och kan åta oss rollen som huvudkonstruktörer i projekt där vi arbetar fram väl genomtänkta system som underlag för prefab.

Nyheter

2021-04-30 Vårbergstoppen – parklyckan

Projektet består av fem längor av radhus som sträcker sig i tre rader med tvåangöringsgator, nord-sydlig riktning (ca 4800 kvm BTA).Terrängen inom byggområdet sluttar ca 4 meter ner motväster, men[…]

Read more

2021-03-22 3D armering i flertal projekt

Gabstru AB levererar armering i 3D, där armeringen syns tydligare i modell och på ritningar. Verktyget är väl uppskattat i större projekt för att armeringsspecar genereras allt efter armering i[…]

Read more

2021-03-17 Arkitekt- och konstruktionsritningar

Ett projekt i Stockholm, där vi projekterade både arkitekt- och konstruktionsritningar i 3D program. Kunden har fått sitt bygglov beviljat, där samtliga krav ifrån kommunen uppfylldes. Fördelen med att involvera[…]

Read more

Vad några av våra kunder säger om oss …

Konstruktionsritning för ombyggnad i Storvreta, Uppsala

Tydlig offert och bra pris. Snabba svar och bra diskussioner kring frågor som vi hade. Vi är mycket nöjda med Gabstru AB och all hjälp vi har fått.

Marcus Gustafsson

Konstruktionsritning för ombyggnad i Sundbyberg, Stockholm

Proffsigt utförda handlingar. Dessutom mycket snabb återkoppling på alla frågor vi hade under projektets gång. Jag kan varmt rekommendera Gabstru AB.

Mikael Engström

Flerbostadshus projekt

Vi har under senare år uteslutande använt oss av Gabstru vid tidigaskeden och upprättande av bygghandlingar. Gabstru håller hög kvalité när det kommer till service, snabb respons, byggvänliga ritningar, som backas upp av genom räknade beräkningar. En av få som kan räkna på riktigt när det kommer till stomstabilisering och lastnedräkning. Kan varmt rekommendera dem för stora som små projekt.

Micke Bouchnak på GR Construction

Konstruktionsritningar för om- och tillbyggnadsprojekt

Letade ganska länge efter en konstruktör för en om och tillbyggnad av villa. När jag väl kom i kontakt med Gabstru AB, förstod dom snabbt mitt projekt och dess omfattning.

Jag är idag nöjd med att ha valt Gabstru AB, och har fått ett bra bemötande i alla de olika frågor som uppstått.
Andreas Ekvall

Konstruktionsritning av villa 200-300kvm i Vendelsö, Haninge

Inget mer att önska. Snabb och tydlig offert till bra pris. Mycket bra bollplank på tankar och idéer och kommer med bättre förslag när sådana finns. Mina varmaste rekommendationer!

Peter Ahlberg

Konstruktionsritning 50-100 kvm i Västerås

Mycket professionell, bra rådgivning hur arbete kan göras.

Erik Lundström

Ombyggnadsprojekt för Värmeverket

5/5 – kompetenta med ett lyssnande focus. Toppen dialog och proffsig leverans. Rekommenderar starkt.

Leo Razzak

Kontakta oss