Stockholm
+46 (0) 70-090 06 18
info@gabstru.se

2020-07-03 Examensarbete om robusthet och olyckslaster

Examensarbetet ”Eurokodens dimensioneringsmetoder för robusta bärverk under exceptionella förhållanden” är godkänt och självklart firas detta hos Gabstru AB. Det är ett komplicerat ämne men också intressant och lärorikt.