Stockholm
+46 (0) 70-090 06 18
info@gabstru.se

2021-03-17 Arkitekt- och konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar, Bygglov, Bygghandling

Ett projekt i Stockholm, där vi projekterade både arkitekt- och konstruktionsritningar i 3D program. Kunden har fått sitt bygglov beviljat, där samtliga krav ifrån kommunen uppfylldes. Fördelen med att involvera en byggnadskonstruktör i ett tidigt skede ger ett komplett bygglov där byggnadens konstruktion är beaktad. När en arkitekt inte beaktar byggnadens konstruktion i ett tidigt skede kan detta leda till att ett beviljat bygglov inte kan fullföljas i byggnadens uppförande (och i konstruktionsritningar).