Stockholm
+46 (0) 70-090 06 18
info@gabstru.se

2021-03-22 3D armering i flertal projekt

Konstruktionsritningar, Bygglov, Bygghandling

Gabstru AB levererar armering i 3D, där armeringen syns tydligare i modell och på ritningar. Verktyget är väl uppskattat i större projekt för att armeringsspecar genereras allt efter armering i 3D modell.