Stockholm
+46 (0) 70-090 06 18
info@gabstru.se

Nyheter

Konstruktionsritningar, Bygglov, Bygghandling

2021-04-30 Vårbergstoppen – parklyckan

Projektet består av fem längor av radhus som sträcker sig i tre rader med tvåangöringsgator, nord-sydlig riktning (ca 4800 kvm BTA).Terrängen inom byggområdet sluttar ca 4 meter ner motväster, men inom varje tomt är lutningenganska begränsad. Utformningen ger två typer av bostad, en lite större (ca 120 kvm, 6 ROK) ochen mindre (ca 100 kvm,…
Läs mer

2021-03-22 3D armering i flertal projekt

Gabstru AB levererar armering i 3D, där armeringen syns tydligare i modell och på ritningar. Verktyget är väl uppskattat i större projekt för att armeringsspecar genereras allt efter armering i 3D modell.

2021-03-17 Arkitekt- och konstruktionsritningar

Ett projekt i Stockholm, där vi projekterade både arkitekt- och konstruktionsritningar i 3D program. Kunden har fått sitt bygglov beviljat, där samtliga krav ifrån kommunen uppfylldes. Fördelen med att involvera en byggnadskonstruktör i ett tidigt skede ger ett komplett bygglov där byggnadens konstruktion är beaktad. När en arkitekt inte beaktar byggnadens konstruktion i ett tidigt…
Läs mer

2020-12-01 Flytt av kontor till Solna Business Park

Vi har nu flyttat vårt kontor till Solna Business Park, mittemot ICA maxi. Ni är välkomna att hälsa på.

2020-07-03 Examensarbete om robusthet och olyckslaster

Examensarbetet ”Eurokodens dimensioneringsmetoder för robusta bärverk under exceptionella förhållanden” är godkänt och självklart firas detta hos Gabstru AB. Det är ett komplicerat ämne men också intressant och lärorikt.

2020-04-07​ Underkonsult till AFRY (ÅF)

Gabstru AB har fått äran att hjäpa AFRY (före detta ÅF) som underkonsult på ett stort projekt i Stockholm (sekretessbelagd).

2020-03-24 Nybyggnation av bostadshus​

Det går segt på bygget i dessa mörka tider med Coronavirus, men roligt och se att det går framåt på bygget. Bilden ovan visar bjälklag av combideck med cellwall (platsgjuten betongvägg med färdiga formar). 

2020-03-01 Avväxling för en ny dörröppning​

Ett litet projekt där Gabstru AB ritat på förstärkningar för en ny öppning. Behöver ni göra nya öppningar i väggar eller bjälklag? kontakta oss för rådgivning.

2020-01-18 Flerbostadshus projekt​

Idag var Gabstru AB ute på platsbesök i Näsby slottspark. Gabstru AB fick beröm för att samtliga element satt perfekt på plats. Produktionen går framåt utan hinder och vi på Gabstru AB är nöjda!

2019-30-21 Skadeutredningsprojekt

Projektet har varit aktuellt i ca två år och börjar nu äntligen att närma sitt slut. Gabstru AB har fått i uppdrag att undersöka om utförandet och ritningar är fackmannamässigt utförda. Det visade sig att Arkitekt- och konstruktionsritningar är upprätta av samma person, som inte har varit konsekvent i att skilja mellan arkitekt- och konstruktionsritningar.…
Läs mer