Stockholm
+46 (0) 70-090 06 18
info@gabstru.se

2019-30-21 Skadeutredningsprojekt

Din partner för konstruktionsritningar och projektering

Projektet har varit aktuellt i ca två år och börjar nu äntligen att närma sitt slut.

Gabstru AB har fått i uppdrag att undersöka om utförandet och ritningar är fackmannamässigt utförda. Det visade sig att Arkitekt- och konstruktionsritningar är upprätta av samma person, som inte har varit konsekvent i att skilja mellan arkitekt- och konstruktionsritningar. Konstruktionsritningar och bygget är undermåligt utförda på ett sådant sätt att hela byggnadens stabilitet kan äventyras. Dessutom är det många infästningar som inte är korrekt utförda.

I början av 2018 gjorde Gabstru AB sitt första platsbesök och kunde konstatera flera byggfel där bland annat hela byggnaden svajade vid kraftig vindanblåsning. Gabstru AB har sen dess ritat och räknat på många förstärkningar för att rädda byggnaden. Många platsbesök blev det, för att kontinuerligt åtgärda undermåligt utförda lösningar. 

Kostnaden för beställaren uppskattas bli ca tre gånger mer gentemot vad det skulle kostat om beställaren skulle anlita Gabstru AB direkt i början av projektet. Även byggkostnaden skenade iväg.

Är ni intresserade av att veta mer om projektet? tveka inte på att höra av er till Gabstru AB så berättar vi mer.