Stockholm
+46 (0) 70-090 06 18
info@gabstru.se

Tjänster Företag

Konstruktionsritningar, Bygglov, Bygghandling

För dig som företagskund kan vi hjälpa med att ta fram konstruktionsritningar för ny-, om- och tillbyggnation. Vi arbetar i olika skeden som Program- och Systemhandling, Förfrågningsunderlag, Bygg- och Relationshandling. 

Vi använder oss av branschens populäraste 3D program för att ta fram konstruktionsmodeller och ritningar. På Gabstru AB är vi specialister på beräkningar och analyser för hela byggnader och kan åta oss rollen som huvudkonstruktörer i projekt där vi arbetar fram väl genomtänkta system som underlag för prefab. 

På Gabstru AB har vi personal med bred erfarenhet inom byggprojektering av kontor, bostäder, skolor, sjukhus och kommersiella lokaler. Vi följer dagens regelverk och utför stabilitetsanalyser för hela byggnader, dimensionerar byggnadens samtliga bärverk inklusive grundkonstruktioner och stödmurar. På Gabstru AB har vi även erfarenhet av prefab. lösningar, vilket hjälper oss i vår roll då de flesta byggnader byggs idag av prefab.  Vi är även specialister på att utföra stabilitetsanalyser för prefabricerade byggnader där vi redovisar varenda kraft i varje koppling.

På Gabstru AB är vi bra på att samarbeta i projekt med övriga projektörer för att tillsammans skapa tillräckligt bra lösningar och inom kundens investeringskalkyl.

Exempel på några områden med kompetens och erfarenhet:

 • Projektering i olika skeden
 • Beräkningar och analyser 
 • Byggteknik
 • Byggfysik
 • Dimensionering av prefabricerade system
 • Tillverkningsritningar
 • Robusthet
 • Funktionalitet 
 • Utredningar
 • Konsultering
 • Stål- och betongkonstruktioner
 • Träkonstruktioner
 • Murverkskonstruktioner
 • Stödmurar
 • Kolfiberlösningar

Gabstru AB kan även anlitas som tredjepartskontrollant vid stomprojektering.