Stockholm
+46 (0) 70-090 06 18
info@gabstru.se

2021-04-30 Vårbergstoppen – parklyckan

Konstruktionsritningar, Bygglov, Bygghandling

Projektet består av fem längor av radhus som sträcker sig i tre rader med två
angöringsgator, nord-sydlig riktning (ca 4800 kvm BTA).
Terrängen inom byggområdet sluttar ca 4 meter ner motväster, men inom varje tomt är lutningen
ganska begränsad. Utformningen ger två typer av bostad, en lite större (ca 120 kvm, 6 ROK) och
en mindre (ca 100 kvm, 4 ROK). Totalt omfattar projektet 36 st. bostäder. Parkeringsplatser finns antingen inom tomten på förgården, eller runt bebyggelsen, i norr, väster och söder.

Gabstru AB har rollen som huvudkonstruktör, prefabkonstruktör och även en del av arkitektarbete.